OBS. Vi finns på PUB RO i Helsingborg den 10-09-2011 mellan 16,00 och 20,00

Vi signerar vår bok och bjuder alla som köper en bok på något att dricka på PUB RO.

Hjärtligt välkomna.

Share

Leave a Reply